i Kost

Foto av: Synnøve Dreyer

Kaffe och vår hälsa

 

Kaffe tros motverka många välfärdssjukdomar

Att njuta av en härlig kopp kaffe är för många av oss en av dagens höjdpunkter. Inte bara den uppiggande effekten och smaken utan hela doften som sprids ger många härliga känslor. Om kaffe är hälsosamt att dricka eller inte diskuteras dock ständigt. Senare års forskning har dock gett stöd för att kaffe är en del av en sund livsstil. Man har sett att ett måttligt intag på 3-5 kaffekoppar dagligen hos den som är frisk (motsvarande 400 mg koffein dagligen) kan påverka chansen till ett friskare och längre liv. Bland annat har en stor studie med hela 520 000 patienter från hela 10 europeiska länder visat att regelbundet kaffedrickande minskade risken för en tidig död.

Tidigare studier har bland annat visat att om du regelbundet njuter av kaffe kan du minska risken för diabetes typ2, hjärtsjukdomleversjukdom, tjocktarmscancer, Alzheimers och hudcancer (melanom).

Kaffets många antioxidanter

Kaffets positiva effekt beror på att kaffe innehåller många viktiga ämnen såsom antioxidanter. Antioxidanter i kaffe tros påverka insulinkänsligheten positivt, förbättra leverfunktionen samt minska inflammation. Bland annat tror man antioxidanten quercetin i kaffe kan skydda hjärncellerna och minska risken för Alzheimers.

Förbättra långtidsminnet med koffein

Kaffe innehåller också koffein som gör oss pigga och alerta och marknaden för olika koffeinprodukter som energidrycker och kosttillskott växer stadigt. Spännande forskning har visat att en koffeindos på 200 mg, motsvarande en stor kopp eller två små (300 ml) bryggkaffe, ökar förmågan att minnas. Man
såg bland annat att hjärnans förmåga att lagra information ökade och på så sätt ökade långtidsminnet. Detta sker för att koffein blockerar ett ämne, adenosin som gör oss slöa samtidigt som det ökar produktionen av BDNF som är ett tillväxtämne för hjärnan. Hos försöksdjur har man sett att mer BDNF bildas i området som styr minne när man intar koffein. Intressant är att det är BDNF som bland annat ger oss de goda effekterna på hjärnan när vi tränar. Den positiva effekten av koffein på minnet skedde när försöksdjuren fick detta emellanåt och var extra mottagliga. Det innebär att man fårinte denna effekt med ett ständigt högt intag. Om man överkonsumerar koffein riskerar man att drabbas av huvudvärk, darrningar, illamående, magont, ångest, hjärtklappning och sömnbesvär.

Hur mycket koffein innehåller kaffe?

Koffeinmängden kan variera beroende på vilken sorts kaffeböna som använts och mängden. För att kunna säga att en kopp kaffe har en uppiggande effekt måste den innehålla minst 75 mg koffein enligt EU. En svart kopp bryggkaffe beräknas innehålla ca 100 mg koffein per 150 ml. En enkel espresso på ca 30 ml beräknas endast innehålla 40-75 mg koffein. Det innebär att man må ta en dubbel för att få en uppiggande effekt.
Eftersom cappucino och latte baseras på espresso kan man lätt räkna ut att en enkel av dessa motsvarar en enkel espresso gällande koffeinhalt men så mycket mer kalorier på grund av olika typer av mjölk som tillförs.

När bör man vara försiktig med kaffe: ( till Simen: som punkter)

 • Gravida kvinnor bör ha ett begränsat intag av koffein. Man diskuterar om det finns en ökad risk för
  missfall eller att fostrets tillväxt hämmas av koffein. Upp till 200 mg koffein per dag som motsvarar
  en stor eller två små koppar med bryggkaffe ( 300ml) bedöms vara säkert.
 • För dem som har sömnbesvär bör man vara restriktiv med kaffe från eftermiddagen. Man tror att
  genetiska faktorer spelar roll då olika personer kan ha påtagligt olika känslighet för koffein. Dessutom
  påverkas kroppens förmåga att bryta ner koffein av faktorer som rökning där rökare bryter ner
  koffein snabbare och får lägre nivåer i blodet än icke-rökare. På motsvarande sätt bryter gravida
  kvinnor och kvinnor som tar p-piller ner koffein mer långsamt och får högre nivåer.
 • Om man har ångestproblematik kan koffein förstärka den och man bör vara observant på hur mycket
  man tål.
 • Om man har känslig mage då kan kaffe påverka produktion av magsyra negativt.
 • Om man älskar latte. I takt med att kaffedrickandet ökar har också storleken på kaffekopp många
  gånger ökat vilket kan medföra många fler kalorier och blir en riktig kalorifälla. Om du dricker
  kaffesorter med mjölk i bör du välja lättalternativ. Väjer du mandel-, havre- eller sojamjölk bör du
  vara observant på om dessa innehåller socker vilket de ofta kan göra tyvärr.
Nya Inlägg

Lämna kommentar

Kontakta oss

Vi är inte kvar just nu. Men du kan skicka oss ett mail och vi kommer tillbaka till dig, så snart som möjligt.

Börja skriv och tryck "Enter" för sökning