i Livsstil, Träning

Foto av: Bård Gudim

Motionera dig yngre och friskare

”Regelbunden motion kan göra dina celler hela 10 år yngre, ett kraftfullt budskap som läkare skulle kunna använda sig av.”
Prof. Tim Spector, King’s College i London angående en studie över regelbunden motion och dess effekt att motverka ett för tidigt åldrande.

Biologiskt yngre med träning

Visste du att regelbunden motion såsom löpning, tennis och aerobics på sammanlagt minst tre timmar i veckan göra dig biologiskt hela 10 år yngre jämfört med om du inte motionerar? Och om du vill kan det vara helt gratis! Detta har bland annat brittiska och amerikanska forskare kunnat visa i medicinska studier. Att studera den forskningen som gjorts på fysisk aktivitet och sekundära hälsoeffekter är en angenäm läsning. Bara genom att läsa om hur bra det är för hälsan blir jag själv oerhört inspirerad att röra på mig mer och det hela blir en positiv spiral när kroppens rörelser ger själen ro. Genom att regelbundet röra på dig minskar du risken för en rad olika sjukdomar allt från hjärt-kärlbesvär och depression till diabetes och cancer. Det är uppenbart att måttlig träning ökar chanserna till ett friskare och längre liv.

Vad är det som gör träning så bra och vad händer i kroppen?

I samband med att vi åldras försämras en rad olika funktioner hos kroppen och det fina med träning är att den motverkar och till och med reparerar en del av dessa effekter.

Träning bidrar bland annat till att:

  • Hjärtmuskulaturen stärks och dess pumpförmåga ökar vilket leder till bättre blod- och syreförsörjning i kroppens alla organ.
  • Lungornas förmåga att ta upp syre ökar vilket leder till mer syretillförsel i kroppen.
  • Bentätheten ökar och minskar risken för benskörhet och benbrott.
  • Muskelmassan ökar och fettmassan minskar.
  • Risken för nedsatt insulinkänslighet som är förknippat med diabetes minskar.
  • Mängden av det reparerande tillväxthormonet ökar.
  • Immunförsvaret stärks vilket minskar risken för bland annat vissa cancersorter.
  • Hjärnceller kan nybildas!

Träning stärker kärlsystemet

En av de allra viktigaste positiva effekter man får av regelbunden måttlig träning är att det stärker vårt kärlsystem. Ett friskt kärlsystem är något av det viktigaste för att vi ska behålla hälsan, på samma sätt som ett väl fungerande hus måste ha ledningssystemet i ordning. Det är vårt kärlsystem som förser varje liten cell i kroppen med näring och syre så att de kan fungera på bästa sätt. Vill vi ha friska celler och organ måste vi därför välja en livsstil som främjar kärlhälsan. Varför är då träning så bra för kärlen? Jo, eftersom träning stärker hjärtmuskeln, som är själva motorn i blodförsörjningssystemet, påverkas blodfetterna positivt och blodtrycket sänks, två faktorer som minskar risken för åderförkalkning. För att få en stark hjärtmuskel krävs det att vi regelbundet anstränger oss så att vår puls stiger och vi kommer upp i högre andningsfrekvens och blir andfådda. Man får inte glömma att hjärtmuskeln behöver tränas precis som andra muskler för att hålla sig smidig och orka pumpa ut blodet till alla organ i kroppen. Fysisk aktivitet bidrar också på andra sätt till bättre kärlhälsa genom att öka cellernas känslighet för insulin. Insulin är ett hormon som lagrar energi i cellerna genom att föra in sockret från blodet i cellerna. Man kan förenklat se det som att insulin är nyckeln som öppnar dörren för sockermolekylen att komma in i cellerna där de används eller lagras. Vid medfödd diabetes finns det en brist hos bukspottskörteln att producera insulin, men vid diabetes typ 2, det som tidigare kallades åldersdiabetes, tappar cellerna också en del av sin förmåga att känna av insulin. Detta leder till att mer insulin måste produceras för att ge samma effekt som tidigare. Om insulins nyckelfunktion att öppna dörren inte fungerar stiger blodsockernivån, vilket på sikt riskerar att skada blodkärlen. Genom att regelbundet motioner ökar du cellernas känslighet för insulin och minskar därmed risken för diabetes typ 2.

Nya Inlägg

Lämna kommentar

Kontakta oss

Vi är inte kvar just nu. Men du kan skicka oss ett mail och vi kommer tillbaka till dig, så snart som möjligt.

Börja skriv och tryck "Enter" för sökning